21 jan 2015

Actieplan voor veiligheid en verbondenheid antwoord op polarisering en geweld

De afgelopen maanden werkte Groen met externe experten een Actieplan Deradicalisering uit. Door de verschrikkelijke aanslagen en gijzeling in Parijs en de antiterreuractie in ons land kwam de persconferentie in het brandpunt van de actualiteit. Veiligheid en verbondenheid is voor Groen het antwoord op polarisering en geweld.   Het Actieplan bestaat uit een volledige ketting van essentiële schakels. Op elke schakel van de 'radicaliseringsketen' moet stevig ingezet worden. Enkel inzetten op één schakel zonder de andere, werkt niet. Veiligheid en verbondenheid moeten altijd samengaan.

Groen stelt daarom in alle parlementen dezelfde ketenbenadering voor, met een reeks schakels die altijd moeten samengenomen worden: een integraal veiligheidsbeleid, een gespecialiseerd beleid voor teruggekeerde Syrië-strijders, de voedingsbodem voor radicalisering wegnemen, en een geloofwaardig Belgisch en Europees buitenlandbeleid.

Lees hier het integrale plan.
 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.