Actueel

Begin deze week is gebleken dat op 30 december een verdachte van dubbele poging tot moord is vrijgelaten door het uitblijven van een rapport van de gerechtspsychiater, Het rapport is klaar maar de psychiater is het beu dat zijn facturen niet langer betaald worden en weigert het op te sturen. Hij krijgt hiervoor de steun van Bruno Luyten, de eerste voorzitter van het hof van beroep in...

De Commissie Justitie heeft het wetsvoorstel van Stefaan Van Hecke goedgekeurd dat de Belgische inlichtingendiensten de bevoegdheid geeft om hun buitenlandse collega’s die actief zijn in België te controleren.

Het wetsvoorstel werd vanuit de groene oppositie over grenzen van oppositie en meerderheid goedgekeurd, een primeur voor deze legislatuur. Ook het controlecomité op de...

Groen betreurt dat de Franstalige spoorbonden toch doorzetten met syndicale acties deze week, en de starre houding van Minister van Mobiliteit Galant (MR). “Het grootste slachtoffer is de treinreiziger. Deze wordt geconfronteerd met een gebrek aan kwaliteit van dienstverlening, en om de maand met een nieuwe staking. Het kan zo niet verder,” stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid (Groen). Van...

Kort na de aanslagen in Parijs kondigde premier Charles Michel achttien maatregelen aan in de strijd tegen terreur. Eén ervan is de uitbreiding van de maximale termijn voor administratieve aanhoudingen naar 72 uur in kader van onderzoeken naar terroristische daden, weliswaar als uitzondering op de algemene regel van 24 uur.

De maatregel vereist een wijziging van de grondwet en dus...

Ecolo-Groen betreurt het wederzijds opbod tussen regering en vakbonden over voorwaarden voor onderhandelingen en het al dan niet inzetten van een ontmijner. “Dit soort kat- en muisspelletjes helpen de situatie niet vooruit, en al zeker de treinreiziger niet. Intussen weet de treinreiziger nog steeds niet of er gerekend kan worden op de trein in januari,” aldus Van Hecke. Hij roept alle...

In de loop van 2016 moet de federale regering een nieuwe beheersovereenkomst sluiten met de NMBS. Ecolo-Groen doet alvast een grondig uitgewerkt voorstel tot nieuwe beheersovereenkomst (onderaan te downloaden), waar kwaliteit van dienstverlening naar de reiziger toe centraal staat, en waardoor het spoor opnieuw een prominente plaats kan innemen in de mobiliteit van de toekomst. Kamerlid...

We hebben geen wijziging van wet nodig, wel wijziging van rijgedrag. Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen): “De verlaging van de promille van een bepaalde groep zal niet veel opleveren zolang de pakkans voor de huidige wetgeving zo laag blijft. Het is een gedragsverandering bij bestuurders die we nodig hebben. Die bereik je niet door een nieuwe norm af te kondigen, wel door pakkans te vergroten...

Ecolo-Groen reageert ontgoocheld op het nieuw ontstane sociaal conflict tussen vakbonden en de  directie van de NMBS. “Keer op keer wordt de treinreiziger getroffen. Door vertragingen of afgelaste treinen, door stakingen, door overvolle treinen en een gebrek aan dienstverlening. We betreuren dergelijk impactvolle syndicale acties, die de reizigers hard treffen. Maar de regering draagt hier...

Onder druk van Groen Merelbeke, dat meer dan 1500 handtekeningen verzamelde, ziet de gemeente af van haar plannen om het Hollebeekbos te kappen. De huidige meerderheid had in haar meerjarenplan opgenomen dat het bos zou worden verkocht en gekapt voor grote luxekavels.

De handtekeningen werden eind 2014 overhandigd aan het schepencollege. Zij bleken niet overtuigd. Men had droogweg '...

Groen reageert ontstemd op het nieuws dat één van de daders van de aanslagen in Parijs vrijuit zijn gang kon gaan, terwijl hij thuis had moeten zitten met een enkelband. “De meerderheidspartijen struikelden over elkaar heen om nieuwe maatregelen aan te kondigen. Dit bewijst echter dat we met bestaande wetgeving veel hadden kunnen voorkomen. Het uitvoeren van bestaande wetgeving is minstens...

Pagina's