Actueel

In de loop van 2016 moet de federale regering een nieuwe beheersovereenkomst sluiten met de NMBS. Ecolo-Groen doet alvast een grondig uitgewerkt voorstel tot nieuwe beheersovereenkomst (onderaan te downloaden), waar kwaliteit van dienstverlening naar de reiziger toe centraal staat, en waardoor het spoor opnieuw een prominente plaats kan innemen in de mobiliteit van de toekomst. Kamerlid...

We hebben geen wijziging van wet nodig, wel wijziging van rijgedrag. Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen): “De verlaging van de promille van een bepaalde groep zal niet veel opleveren zolang de pakkans voor de huidige wetgeving zo laag blijft. Het is een gedragsverandering bij bestuurders die we nodig hebben. Die bereik je niet door een nieuwe norm af te kondigen, wel door pakkans te vergroten...

Ecolo-Groen reageert ontgoocheld op het nieuw ontstane sociaal conflict tussen vakbonden en de  directie van de NMBS. “Keer op keer wordt de treinreiziger getroffen. Door vertragingen of afgelaste treinen, door stakingen, door overvolle treinen en een gebrek aan dienstverlening. We betreuren dergelijk impactvolle syndicale acties, die de reizigers hard treffen. Maar de regering draagt hier...

Onder druk van Groen Merelbeke, dat meer dan 1500 handtekeningen verzamelde, ziet de gemeente af van haar plannen om het Hollebeekbos te kappen. De huidige meerderheid had in haar meerjarenplan opgenomen dat het bos zou worden verkocht en gekapt voor grote luxekavels.

De handtekeningen werden eind 2014 overhandigd aan het schepencollege. Zij bleken niet overtuigd. Men had droogweg '...

Groen reageert ontstemd op het nieuws dat één van de daders van de aanslagen in Parijs vrijuit zijn gang kon gaan, terwijl hij thuis had moeten zitten met een enkelband. “De meerderheidspartijen struikelden over elkaar heen om nieuwe maatregelen aan te kondigen. Dit bewijst echter dat we met bestaande wetgeving veel hadden kunnen voorkomen. Het uitvoeren van bestaande wetgeving is minstens...

De drieste terreur in Parijs en de verhoogde dreiging in ons land hebben iedereen sterk aangegrepen. Medeleven en veroordelen blijven aan de orde, maar kritiek alleen volstaat niet. Groen wil ook deel zijn van de oplossing. Voorzitster Meyrem Almaci: “Met ons nationaal plan lanceren we concrete maatregelen die de veiligheid verzekeren en de verbondenheid tussen mensen...

Deze week wordt de tweede potpourriwet van Justitieminister Geens besproken in de commissie. Stefaan Van Hecke heeft enkele grote bemerkingen. "Geens stelt voor om de taken van de procureur over te hevelen naar de parketjuristen. Dat is een gevaarlijke stap. Waar gaat dat eindigen?".

Parketjuristen doen vandaag voorbereidend werk voor het Openbaar Ministerie. In het...

De terreuraanslagen zorgen voor een schokgolf door België en Europa. Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen): “Om de veiligheid van onze burgers maximaal te garanderen is er een grondig onderzoek nodig van Comité P en I. De Belgische link met de verwoestende terreuraanslagen moet tot op het bot worden onderzocht. Er rijzen veel vragen over het feit dat enkele daders of betrokkenen opereerden...

In de rechtbank van eerste aanleg West Vlaanderen, Afdeling Veurne, heerst er grote onrust omwille van geruchten over de mogelijke afschaffing van deze afdeling. Minister Geens bevestigt dat hij op dit moment bezig is met een Masterplan voor efficiënt en modern beheer van de gerechtsgebouwen. Het is nu al duidelijk dat er kantons met 2 of 3 vredegerechten zullen terugvallen op één...

“De Turteltaksen op de energiefactuur zijn typisch voor de regering-Bourgeois: vriendelijk voor de grote vissen, duur voor de gewone mensen”, reageert Groen-parlementslid Johan Danen op de amendementen die regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD vandaag goedkeuren in het Vlaams parlement.

“Terwijl de elektriciteitsfactuur van de gezinnen en kmo’s een echt aanslagbiljet aan het...

Pagina's