21 dec 2016

Benoeming Descheemaecker is van het lelijkste wat politiek te bieden heeft

N-VA benoemt voormalig NMBS topman Marc Descheemaecker in de Raad van Bestuur van de NMBS. Groen-voorzitster Almaci: "De benoemingspolitiek van Bart De Wever is het lelijkste van wat politiek te bieden heeft. Een gebuisde CEO laten ze nu schoonmoeder spelen. Politieke benoemingen staan haaks op de waarden en het soort politiek dat de burger van zijn/haar politici verwacht. De N-VA past opnieuw PS-praktijken toe en breekt haar verkiezingsbelofte. We moeten komaf maken met dergelijke oude politieke cultuur."   Ecolo-Groen hekelt de rol van de grootste Vlaamse partij N-VA. In hun verkiezingsprogramma van 2014 ging de N-VA nog vol in tegen het 'geduw, getrek, geblokkeer, gemarchandeer en gekoeioneer om alle postjes mooi over de meerderheidspartijen te verdelen'. Kamerlid Stefaan Van Hecke: "Kracht van verandering is in praktijk 'Kracht van benoeming'. De enige verandering is dat er nu ook N-VA'ers moeten worden benoemd op sleutelposities."

  "De raad van bestuur van de NMBS, De Lijn, BXL AirPort, GIMV. Descheemaecker stapelt zitjes in raden van besturen op alsof het Panini-stickers zijn," stelt Almaci. "Bovendien stellen we ons ook vragen bij de verenigbaarheid van de verschillende functies. Deze regering moet zeker niet onderdoen voor de politieke benoemingscarroussels onder de regering Di Rupo, die zo werd bekritiseerd door N-VA."   "Onaanvaardbaar", vindt Stefaan Van Hecke. Ecolo-Groen stelt voor om definitief komaf te maken met de politieke inmenging bij topbenoemingen. "Laat los van de politieke kleur de kwaliteit doorslaggevend zijn. De beste man of vrouw op elke plaats. Niet de politieke kleur, maar de competentie als criterium."

 ?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.