15 nov 2012

Fraude FOD Financiën: Minister Vanackere moet orde op zaken stellen

Uit verschillende auditrapporten blijkt dat er ernstige fraude en misbruiken plaatsvinden op het departement Financiën. Stefaan Van Hecke (Groen): "Ernstige misbruiken worden gerapporteerd maar er wordt geen gevolg aan gegeven. Blijkbaar stoot men op een politiek plafond. Dit moet tot op het bot worden onderzocht." Minister Steven Vanackere (CD&V) moet onmiddellijk volledige transparantie verschaffen aan het Parlement. Alle rapporten en audits moeten openbaar worden gemaakt. "De minister moet een signaal geven aan het departement Financiën dat misbruiken niet langer worden getolereerd en deze niet langer in de doofpot verdwijnen. De dienst interne controle en audit, die vandaag uit twee personen bestaat voor 22.000 personen, moet onmiddellijk worden versterkt. Alle strafbare feiten moeten onmiddellijk aan het parket worden overgemaakt," aldus Van Hecke. Minister Vanackere (CD&V) moetin het Parlement duidelijk maken hoe hij orde op zaken zal stellen in zijn departement Financiën. Na 11 jaar Minister Didier Reynders (MR) op het departement financiën is een grondige reorganisatie noodzakelijk.

Groen vraagt de oprichting van een Comité F, één van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie fiscale fraude die kamerbreed werd goedgekeurd. Van Hecke: "Op die manier wordt ook een extern toezicht georganiseerd op de werking van de Fiscale administratie, zoals dit ook bestaat voor de controle over de werking van de politiediensten (Comité P) en inlichtingendiensten (Comité I).

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.