Gezondere mobiliteit

Verkeersveiligheid en beter treinverkeer zijn stokpaardjes van Stefaan. Hij is dé kritische stem bij uitstek rond de voortdurende besparingen van deze regering bij de spoorwegen.

  • De regering moet onder meer de doelstellingen rond snelheids-en alcoholcontroles waarmaken om iets aan de slechte cijfers rond verkeersongelukken te doen.
  • Het treinverkeer moet aan de noden van vandaag voldoen om met de auto te concurreren: minder pendeltijd, voldoende verbindingen (ook ‘s avonds en in het weekend), correcte informatie doorstroming, betere koppeling met fiets en ander openbaar vervoer.
  • Het fileleed dient intelligent te worden opgelost door onder meer de juiste fiscaliteit (met het gunstig fiscaal statuut voor de salariswagens subsidieert België de files en de ongezonde lucht), performant openbaar vervoer en veilige fietsinfrastructuur.