14 okt 2010

Groen! en Ecolo dienen samen een tiental wetsvoorstellen opnieuw in

Sinds de verkiezingen van juni jongstleden zijn de groene Kamerleden en Senatoren zeer actief geweest, ondanks de parlementaire "vakantie". De Commissies Justitie van Kamer en Senaat gaven reeds het ritme aan. Maar naast de voorbereiding van het werk in de verschillende commissies van het parlement, werkten de verkozenen van Groen! en Ecolo ook aan verschillende wetsvoorstellen. Deze werden intussen ingediend of opnieuw ingediend. Read More We pikken er enkele thema's uit: de regulering van de financiële wereld, het klimaat, de sociale politiek of de gelijkheid tussen man en vrouw. Thema's die met andere woorden het hart vormen van het politieke werk van de ecologische partijen.

De titels van de wetsvoorstellen van Ecolo en Groen!

Kamer:

?Wetsvoorstel tot opheffing van het bankgeheim.
?Wetsvoorstel tot opsplitsing van de bankactiviteiten.
?Wetsvoorstel tot optimalisering van de taks op de beursverrichtingen

?Wetsvoorstel over de sociaaleconomische evaluatie van genetisch gemodificeerde organismen

?Voorstel van resolutie tot een duidelijk engagement van België en Europa in de aanloop naar de nieuwe klimaattop te Cancùn.
?Herziening van de Grondwet tot wijziging van artikel 7bis inzake duurzame ontwikkeling.
?Wetsvoorstel ertoe strekkende sommige sociale minima op te trekken en de rechten in de sociale zekerheid te individualiseren.
?Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot instelling van toezicht door de Kamers op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.
?Wetsvoorstel tot instelling van een algemene regeling van voorlopig bewind over goederen en personen.
?Wetsvoorstel tot invoering van de verplichte brandverzekering.

Senaat :

?Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen.
?Voorstel van resolutie betreffende de invoering van de meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw.
?Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren