Trein

Actueel

Vanaf 1 januari 2011 zal in toepassing van een Europese richtlijn de hele postsector geliberaliseerd worden. Deze liberalisering moet goed gereguleerd worden om te voorkomen dat nieuwe spelers op de postmarkt de sector helemaal ontwrichten. Het wetsontwerp van de regering in lopende zaken biedt onvoldoende garanties om een sociale dumping in de sector te voorkomen. Het risico op een...

De NMBS overweegt een nieuwe prijsaanpassing door te voeren. Een ticket zou alweer duurder worden. Nochtans is tussen 2005 en 2009 de prijs van een ticket dubbel zo snel gestegen als de inflatie. Daarenboven zijn steeds meer reizigers ontevreden over de dienstverlening en rijden de treinen almaar minder stipt. De NMBS kan daarom dit jaar haar prijzen niet verhogen, aldus Groen!-Kamerlid...

Op voorstel van Groen! heeft het federaal Parlement deze middag besloten om twee commissies aan het werk te zetten: de Bijzonder Commissie Buizingen en het Comité Europese Zaken. Eerder bleek dat de quaestoren van de Kamer de betaling van de experts in de Commissie Buizingen zonder goedkeuring van de Conferentie der Voorzitters hadden stopgezet. Dit wordt nu rechtgezet. Daarnaast is het...

Pagina's