Trein

Actueel

Groen betreurt dat de Franstalige spoorbonden toch doorzetten met syndicale acties deze week, en de starre houding van Minister van Mobiliteit Galant (MR). “Het grootste slachtoffer is de treinreiziger. Deze wordt geconfronteerd met een gebrek aan kwaliteit van dienstverlening, en om de maand met een nieuwe staking. Het kan zo niet verder,” stelt Stefaan Van Hecke, kamerlid (Groen). Van...

Ecolo-Groen betreurt het wederzijds opbod tussen regering en vakbonden over voorwaarden voor onderhandelingen en het al dan niet inzetten van een ontmijner. “Dit soort kat- en muisspelletjes helpen de situatie niet vooruit, en al zeker de treinreiziger niet. Intussen weet de treinreiziger nog steeds niet of er gerekend kan worden op de trein in januari,” aldus Van Hecke. Hij roept alle...

In de loop van 2016 moet de federale regering een nieuwe beheersovereenkomst sluiten met de NMBS. Ecolo-Groen doet alvast een grondig uitgewerkt voorstel tot nieuwe beheersovereenkomst (onderaan te downloaden), waar kwaliteit van dienstverlening naar de reiziger toe centraal staat, en waardoor het spoor opnieuw een prominente plaats kan innemen in de mobiliteit van de toekomst. Kamerlid...

Pagina's