Trein

Actueel

Een gemiddelde verhoging van het treinticket met 10 procent, dat zou het gevolg zijn van een gelekt besparingsplan van de federale onderhandelaars van N-VA, CD&V, VLD en MR, die ook het NMBS-investeringsplan willen herzien en opnieuw treinlijnen afschaffen.

“Dit is een oorlogsverklaring aan de treinreizigers. Zij werden al zwaar getroffen door veel vertragingen, afschaffing van...

“Nu de NMBS stopt met FYRA, kan ze zich niet langer verstoppen. De reizigers verdienen een volwaardig alternatief voor de oude Beneluxtrein die werd afgeschaft om plaats te ruimen voor de Fyra en de dure Thalys is dat niet,” stelt fractieleider in het parlement Stefaan Van Hecke. Groen eist ook dat de regering volledige transparantie verschaft over het Fyra-dossier.

Voor het Fyra-...

Het ongeval in Wetteren doet vragen rijzen over de veiligheid van gevaarlijke transporten van goederentreinen door stedelijke gebieden en dorpskernen in het bijzonder. Fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen): "Dit ongeval moet de aanleiding zijn van een grondig debat over de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke producten over het spoor. Groen vraagt daarnaast een onderzoek naar de...

Pagina's