06 jan 2016

Kamercommissie keurt voorstel over controle buitenlandse inlichtingendiensten unaniem goed

De Commissie Justitie heeft het wetsvoorstel van Stefaan Van Hecke goedgekeurd dat de Belgische inlichtingendiensten de bevoegdheid geeft om hun buitenlandse collega's die actief zijn in België te controleren. Het wetsvoorstel werd vanuit de groene oppositie over grenzen van oppositie en meerderheid goedgekeurd, een primeur voor deze legislatuur. Ook het controlecomité op de inlichtingendiensten, het Comité I, is enthousiast over het wetsvoorstel, dat tegemoet komt aan hun jarenlange vraag, die voor het eerst werd geformuleerd in 2006.  Initiatiefnemer Stefaan Van Hecke, tevens lid van de begeleidingscommissie van het Comité I: "België oefent een grote aantrekkingskracht uit bij buitenlandse inlichtingendiensten, door de vele internationale instellingen zoals de EU of de NAVO. Zowel de staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst houden de buitenlandse inlichtingendiensten wel in het oog, maar zonder wettelijke bevoegdheid. Deze lacune is hierdoor opgevuld."

Dat een wetsvoorstel van de oppositie door de meerderheid wordt goedgekeurd, is eerder ongebruikelijk. Er was duidelijk veel appreciatie voor het werk van justitiespecialist Van Hecke. "Het is van groot belang dat de terechte vraag van het Comité I na 10 jaar eindelijk een wettelijke vertaling krijgt. Nu beschikken onze inlichtingendiensten over een juridische basis om controle uit te oefenen op de activiteiten van andere inlichtingendiensten in ons land, wat absoluut nodig is," besluit Van Hecke.

?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.