Lijsttrekker Merelbeke

Groen kiest voor gemeenten op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken en wandelen is. Groen Merelbeke is klaar om mee te besturen!

  • Groen wil Merelbeke met een slim mobiliteitsbeleid fietsvriendelijker maken. De gemeente heeft immers zelf de instrumenten in handen om het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken.
  • Een woonbeleid waarbij wordt ingezet op betaalbaar wonen. Merelbeke heeft maar 2% sociale woningen. Dat ligt fors onder het Vlaams gemiddelde van 5%.
  • Groen is de enige garantie op het bewaren van de open ruimte. De mooie gebieden in landelijke deelgebieden zoals Ledeberg en Munte mogen niet verkaveld worden.
  • Meer ruimte voor participatie zodat grote plannen en projecten van bij het begin gedragen worden door de Merelbekenaars en zo ook meer slaagkans krijgen.