Nieuws

Categorieën

Ecocide in de strafwet: een stap verder in de bescherming tegen ernstige milieumisdrijven
Wetboek Seksueel Strafrecht: modernisering van de wet
Groen licht voor strengere gokwetgeving: strengere controles en wildgroei aan gokmogelijkheden stopt
Wie een milieumisdrijf pleegt, moet zich zelden of nooit voor een rechter verantwoorden
Betere bescherming voor historische liften dankzij resolutie
Ecolo-Groen wil wettelijke lacune voyeurisme aanpakken
Ecolo-Groen dient wetsvoorstel in om etnisch profileren tegen te gaan
Toegang pro-Deo uitgebreid dankzij Stefaan: justitie betaalbaarder voor meer burgers
Aandacht voor de rechtsstaat in de Coronacrisis
Seksueel geweld: nog heel wat werk voor de boeg
Nu samenwerken om justitie te hervormen
Betere bescherming voor boom en dier, dankzij Groen
Op naar een EK zonder gokreclame
Stefaan zorgt voor betere bescherming van bomen
Geheime documenten niet meer voor altijd geheim
600 miljoen misdaadgeld in beslag genomen, maar niemand weet of het wordt gebruikt
Rookverbod blijft vaak dode letter: Geens moet optreden.
Stefaan houdt fout in wet seksuele misdrijven tegen
Opinie: Jambon I mikt openlijk op een clash met België
"Kansspelcommissie is een waakhond zonder tanden"
Goklimiet van €500? Zo lek als een zeef.
Vijf maatregelen voor een beter kansspelbeleid
Opinie gokreclame: zet volksgezondheid niet langer buitenspel
Het rapport van 5 jaar hard werken: 5 sterren voor Stefaan!
Open brief: detentiehuizen zijn nodig
Misbruik bij getuigen van Jehova: Stefaan bij Van Gils & Gasten
Gokreclame is overal: Stefaan in De Standaard
Agenten met een speed pedelec? De regering zegt nee.
Live-betting: superverslavend, en straks toch toegelaten?
Gevangenissen - beter en goedkoper in eigen beheer
Stop de goklobby - naar een verbod op reclame
Malaise bij Staatsveiligheid: nood aan meer werkingsmiddelen en duidelijk beleid rond burnouts en pesterijen
Te weinig geïnterneerden verlaten FPC Gent
Mag de trein opnieuw een beetje reizen worden?
Groen gaat voor kwart minder pendeltijd tegen 2030
"Je zou verwachten dat Jambon koelbloedig blijft en ons rechtsbestel uitlegt"
Groen wil toegang tot justitie garanderen door verhoging inkomensgrens juridische bijstand
Wat er misloopt in onze gevangenissen
Parlement gaat meer Fair Trade kopen
Herziening vertrekprocudure kostte handenvol geld, zonder resultaat
Waarom Groen zich heeft onthouden bij de stemming van de zogenaamde ‘kraakwet’
Groen pleit voor globale aanpak vluchtmisdrijf
Met betaalstaking hoeft ACOD treinreizigers niet te treffen
770.000 bedrijfswagens vergroenen lost het fileprobleem niet op
Waarom de verlengde aanhoudingstermijn naar 72 uur niet levensvatbaar was in de Kamer
Opiniestuk: Wat is dat toch met politieke leiders die denken mensenrechten te beschermen door ze af te zwakken?
Gezond evenwicht tussen mensenrechten en veiligheidsmaatregelen in rapport commissie aanslagen
Voorstel Geens brengt openbare veiligheid in het gedrang
Superministerraad: "Oude wijn in nieuwe zakken"
Betaalstaking garandeert mobiliteit, minimale dienstverlening niet
Groen niet akkoord met meldingsplicht voor sociaal werkers
Strafrechter mag niet interneren bij verstek
B-Post: hardvochtige en kille beslissing voor 200 werknemers
Erkenning islamconsulenten is kwestie van nationale veiligheid
Grote vraagtekens te stellen bij aanwezigheid De Wever op crisisvergadering
Benoeming Descheemaecker is van het lelijkste wat politiek te bieden heeft
"Treinreizigers moeten primeren op politieke stoelendans"
Beroepsorganisatie vraagt maatregelen tegen schijn van belangenconflict bij gerechtstolken
Raad van State kritisch voor opheffing beroepsgeheim
Chodiev kwam weg met 3,5 miljoen euro.
Mogelijke poging tot intimidatie van kabinet-Jambon in commissie aanslagen is onaanvaardbaar
Onderzoekscommissie onafwendbaar door nieuwe documenten in Kazakgate.
Ecolo-Groen wil onderzoekscommissie Kazakhgate: "Achterkamerpolitiek die flirt met illegaliteit"
Nieuwe NMBS-baas: "Niet politieke kleur, maar capaciteiten moeten doorslag geven"
Debat Zevende Dag over meldingsplicht en beroepsgeheim OCMW-personeel
Jong, meerderjarig en delinquent: 'Onze vrije samenleving bouwt en onderhoudt veel meer muren dan men denkt'
FPC: "Als normen niet voldoen, moeten ze geëvalueerd en aangepast worden"
Noodtoestand: de grondwet is geen vodje papier
Stand van zaken onderzoekscommissie aanslagen 22/3
Waarom Ecolo-Groen acties van magistraten ondersteunt
ACOD vergist zich van vijand: treinreiziger is bondgenoot
'Veiligheid patiënten FPC Gent in het gedrang'
Openingsspeech Jongerenparlement
Instrument om terreurgeld te bevriezen al tien jaar ongebruikt
Pro Deo advocaten hebben recht op degelijke vergoeding
Ontslag Galant: “Hopelijk begin van meer transparantie en meer veiligheid”
Nieuwe bewijzen: Minister Galant weigerde te investeren in veiligheid luchthavens na herhaaldelijke vragen administratie
Galant doet niets met vernietigende rapporten Europese Commissie over veiligheid luchthavens
“Minister Galant is nalatig rond veiligheid luchthaven”
“Minister Galant is nalatig rond veiligheid luchthaven”
Groen vraagt snel actieplan voor veiligheid luchthaven Zaventem
Tussenkomst plenaire zitting over voorstel databank voor vingerafdrukken
Tip Abdeslams: Comité P moet disfuncties grondig onderzoeken
Meerderheid volgt Ecolo-Groen en vraagt audit voor problemen GEN Brussel
NMBS: eerste klas prijzen voor derde klas service
Oude mobiliteitsvisie Galant is nefast voor leefbaarheid Vlaamse steden
Prijsverhoging in de spits: Cornu heeft last van een tunnelvisie
Was Justitie een bedrijf, het werd meteen failliet verklaard
Kamercommissie keurt voorstel over controle buitenlandse inlichtingendiensten unaniem goed
NMBS: Groen roept op tot redelijkheid bij vakbonden, directie en regering
Wetsvoorstel over herziening Grondwet doet wenkbrauwen fronsen
Spelletje blufpoker ten koste van de treinreiziger
Efficiëntiewinsten NMBS herinvesteren in kwaliteit van dienstverlening
“Alleen door pakkans dronken bestuurders te vergroten, wijzig je gedrag"
NMBS: Tijd dat alle partners rond de tafel verantwoordelijkheid nemen, in belang van de treinreiziger
Hollebeekbos in Merelbeke gered!
Antiterreur: Welk nut hebben nieuwe wetten, als men bestaande al niet uitvoert?
Nationaal plan voor veiligheid én verbondenheid om terreur te bestrijden
‘Geen procureur meer in politierechtbank kan niet'
Aanslagen Parijs: Snel en grondig onderzoek van Comité P en I noodzakelijk
Negatief inspectieverslag mag geen alibi zijn om rechtbank van Veurne te sluiten.
Nieuwe Turteltaks op elektriciteitsfactuur treft NMBS en gewone gezinnen
Privacy-arrest: "Tijd dat regering echt werk maakt van privacybescherming"
Eén jaar Michel I: de evaluatie van Jambons veiligheidsbeleid
1 jaar Geens op justitie: het rapport
Nationale loterij schenkt plezierreisjes aan topverkopers
15 FIETSPUNTEN DREIGEN TE VERDWIJNEN
VERSOEPELING TRANSGENDERWET OP KOMST
Diamantclub nu ook in regering
Groen overhandigt klachten en voorstellen reizigers aan NMBS
VERNIEUWDE DIENSTREGLING NMBS: EEN VERSLAG VAN EEN BEWOGEN HOORZITTING
Er moet een einde komen aan het gevoel van straffeloosheid bij fiscale fraude
NMBS: dringende aanpassingen dienstregeling onvermijdelijk
Niemand weet van iets: het mysterie van Finfisher
Actieplan voor veiligheid en verbondenheid antwoord op polarisering en geweld
Spoorbazen ter verantwoording geroepen
Toplonen: Een indexsprong voor gezinnen, een bonus voor CEO’s
Verdere besparingen regering-Michel brengen essentiële justitiediensten in het gedrang
Actievoerders zijn geen criminele bendeleden
Besparingen NMBS: MR-ministers pendelen tussen amateurisme en camouflage
Besparingen NMBS: Regering schoffeert treinreiziger
Met de strikte toepassing van de GAS-wet zijn de burgemeesters uit hun roes ontwaakt
Zweedse coalitie verklaart de oorlog aan de treinreiziger
Stefaan Van Hecke legt eed af in de Kamer
Groen evalueert Regering Di Rupo I: “Vriendelijk voor de grote vissen, streng voor de kleine”
Fiscaal cadeau van CD&V, Open VLD en N-VA aan diamantsector is onaanvaardbaar
Herstel de privacy en trek Internetwet in
Gemeenschapswachten zijn geen low-cost politieagenten
Regering pleegt woordbreuk over verloning CEO’s overheidsbedrijven
Groen dient klacht in tegen spelletjesverbod
6 mythes over toplonen
Wederbeleggingsvergoedingen: Groen vraagt oplossingen voor bestaande contracten
Wederbeleggingsvergoedingen: Groen vraagt oplossingen voor bestaande contracten
Dataretentiewet: privacy in gedrang
Uittredingsvergoeding: Groen wil daden, niet alleen loze woorden
Personeel en reizigers verdienen een full-time spoorbaas
Cyberspionage: Groen vraagt ‘clean sweep’ van strategische departementen en overheidsbedrijven
Hoog tijd om werk te maken van Cyberveiligheid
Politieke benoeming nieuwe spoorbaas is schaamteloos
Bergwegel: Bestuur negeert Raad van State
Reeds 180 dossiers in de arbitragecommissie seksueel misbruik behandeld
Federale begroting: Waar is de fairness voor de burger?
Na protest beschermt Merelbeke woonwijken tegen parkeerdruk
Justitiehervorming: haastwerk primeert op kwaliteit
Wederbeleggingsvergoedingen: Ook oplossingen nodig voor ondernemers met lopende contracten
Reizigers NMBS verdienen volwaardig alternatief
Regering zet haar traditie van partijpolitieke benoemingen voort
Regeling diamantfraude is zuivere klassejustitie
Spoorwegongeval moet regering wakker schudden
Hervorming pro deo ondermijnt recht op verdediging
Groen wil 32.000 halfautomatische aanvalswapens verbieden
Groen zet strijd tegen nieuwe GAS-wetgeving verder
Groen organiseert zelf hoorzittingen over GAS-boetes
Tijd voor een andere soort gevangenis: ‘De Huizen’. Maar het zal een zware strijd worden.
Groen en Groenlinks willen gezamelijk onderzoek naar Fyra
Antwerps parket moet onder ‘curatele’
Winterplan NMBS faalt: reiziger moet compensatie krijgen
Antwerps parket moet onder ‘curatele’
Relance moet het woord van 2013 worden
621 aanvragen slachtoffers seksueel misbruik in de Kerk bij arbitragecommissie
'Wet Turtelboom' is een aanslag op de grondwet (integrale tussenkomst in de Kamer)
Onderzoek naar 'afkoopwet op bestelling' noodzakelijk
Neemt CD&V morgen loopje met de grondwet of met zichzelf
Fyra: Benelux-trein permanent herinvoeren
Fyra: Benelux-trein permanent herinvoeren
Hervorming NMBS: Driekoppige draak krijgt twee-en-een-half hoofd
Groen geeft het Parlement inspraak bij NMBS en bpost
Regering biedt geen perspectief op beterschap voor burgers en bedrijven
Fraude FOD Financiën: Minister Vanackere moet orde op zaken stellen
Een Test-Aankoop voor de treinreiziger
Treinstaking: ACOD vergist zich totaal van vijand: niet de reiziger maar haastwerk Magnette verdient kritiek
Verhoog steun aan KMO’s door notionele interestaftrek radicaal te hervormen
Verhoog steun aan KMO’s door notionele interestaftrek radicaal te hervormen
John Crombez wist wel beter
Antwerpse diamantoorlog escaleert. Snel duidelijkheid nodig over de rol van de procureur-generaal Liégeois
Groen Merelbeke pakt uit met veel jong talent, ervaring en engagement
Regering voorziet geen alternatief voor reizigers van 193 treinen
Groen wil einde maken aan desastreus parkeerbeleid in Merelbeke-Centrum en opent meldpunt
NMBS-structuur: Treinreizigers moeten centraal staan
Federale regering moet steun voor renovatie onmiddellijk terug invoeren
Optimisme van premier Di Rupo is misplaatst
Fraudeurs in Antwerpen niet langer laten ontkomen
N-VA Merelbeke hypocriet in hun aanval op financiële situatie van Merelbeke
Groen wil tram tot in Merelbeke
Salaris topfuncties overheidsbedrijven beperken tot dat van bevoegd minister
Vraag en antwoord: Herziening van artikel 195 van de Belgische Grondwet
Parlement mag niet beperkt worden in haar onderzoek
Meerderheid laat wetsvoorstel fraudebestrijding van agenda halen
Stefaan Van Hecke lijsttrekker in Merelbeke voor gemeenteraadsverkiezingen
Alternatieven gebruiken om antwoord te geven aan de Europese Commissie
Minister Turtelboom moet Brussels parket tot de orde roepen
Oprichting ‘Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik’ belangrijke stap vooruit
Begrotingsinspanningen niet afschuiven of middenklasse en zwaksten
Stefaan Van Hecke vervangt Meyrem Almaci als Kamerfractieleider Ecolo – Groen!
Wetten snel en streng toepassen om veiligheid metro te garanderen
Achterpoort strijd tegen fiscale fraude gedicht dankzij groen wetsvoorstel
NMBS: Deuren laatste trein Leuven – Oostende terug openen voor de reizigers
Snel beschermend statuut voor klokkenluiders invoeren
NMBS volledig het noorden kwijt
BHV geplitst door dialoog in wederzijds respect
De Gravensteengroep misleidt de Vlaming
NMBS sluit loketten in 38 stations: hoe lang nog dit wanbeleid?
Na dertig jaar eindelijk eengemaakte familierechtbank.
Vergoeding NMBS: Wie zoekt, die vindt
Problemen NMBS: tijd dat CEO's opstappen
NMBS moet alternatief voor laatste trein Brussel – Oostende uitwerken.
Trage justitie heeft dure gevolgen
Opschorting straf voor aanranding 3-jarige totaal verkeerd signaal
Plannen NMBS asociaal en buitensporig
Scharnierpunt in strijd tegen seksueel misbruik minderjaringen
Groen! tevreden dat wetsontwerp “minnelijke schikking” naar Raad van State gestuurd werd
Groen! aanvaardt uitgestoken hand, maar wil echte hervorming Justitie
Tijd voor grondige audit opsplitsing NMBS
Diffuse aanpak snelheidsovertredingen oplossen door meer administratieve afhandelingen
Afschaffing Benelux-trein zonder alternatief is absurd en contraproductief
Commissie Seksueel Misbruik plaatst Kerk voor haar verantwoordelijkheid
Wat hebben we deze week geleerd?
Werking Gerecht in Zaak Van Uytsel onmiddellijk onderzoeken
Commissie Buizingen: Eindelijk lessen trekken
Piekuurtreinen moeten blijven
Tevreden met scherp en stevig eindrapport Commissie Spoorveiligheid
Wordt de Belgische afluisterapparatuur afgeluisterd?
Commissie voert strijd tegen pedofilie, niet tegen Kerk.
Stiptheidsproblemen bij de NMBS : de situatie is onhoudbaar geworden
NMBS: aandacht voor personen met handicap versterken in beheerscontract
Liberalisering postsector: wetsontwerp regering onvoldoende garanties voor werknemers en burgers
Actualiteitsdebat: parlement moet aan de slag
Bijzondere Commissie Spoorveiligheid van start, Onderzoekscommissie Pedofilie in de Kerk in de startblokken
Groen! en Ecolo dienen samen een tiental wetsvoorstellen opnieuw in
Prijzen NMBS een jaar bevriezen
Pedofilie in de Kerk: parlementair onderzoek moet concrete antwoorden geven
Devlies geeft strijd tegen grote fiscale fraude op
Pedofilieschandalen: Kerkleiding heeft schokgolf nog steeds niet begrepen
Ecolo-Groen!-fractie steunt oprichting parlementaire onderzoekscommissie over pedofiliedossiers binnen de Kerk
Experts Buizingen kunnen terug aan de slag
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren