03 feb 2015

NMBS: dringende aanpassingen dienstregeling onvermijdelijk

Uit een enquête van TreinTramBus blijkt dat het ongenoegen onder de treinreizigers over de nieuwe dienstregeling erg groot is. Ecolo-Groen eist dat er meteen gewerkt wordt aan een alternatief. "De NMBS is blind voor alle stopsignalen op haar weg. Daarom hebben we als Ecolo-Groen fractie ook gevraagd om Jo Cornu in de commissie op het matje te roepen. Deze enquête is opnieuw een duidelijk signaal. De dienstregeling moet dringend ten gronde geëvalueerd en gewijzigd worden," aldus Stefaan Van Hecke, parlementslid van Groen. Ecolo-Groen hekelt vooral de lage kwaliteit van de dienstverlening. Van Hecke: "We jagen de mensen uit onze treinen. Stiptheid en comfort zijn essentieel om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Nu moeten mensen de hele treinrit rechtstaan, om vervolgens te laat thuis te zijn om hun kinderen op te halen of boodschappen te doen." Ecolo-Groen wijst erop dat de harde besparingen bij de NMBS nefast zijn voor het openbaar vervoer. "We moeten net investeren in het openbaar vervoer, zodat het een reëel alternatief wordt voor de wagen. Onze wegen zijn oververzadigd en het openbaar vervoer is ontoereikend," besluit Van Hecke.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.