Pers

Etienne Vermeersch en Jean-Pierre Rondas doen het tegenovergestelde van wat ze beloven: opkomen voor het belang van de Vlaming Wat de Gravensteengroep bij monde van woordvoerders professor Vermeersch (DM 2/9) en Jean-Pierre Rondas (DM 6/9) de jongste dagen uit de pen laat vloeien, is zuivere demagogie. Eerst kwamen ze met de spectaculair ogende maar foute bewering op de proppen dat de nota-...

De problemen bij de NMBS lopen de spuigaten uit. Maandag waren er opnieuw ernstige problemen op het net naar aanleiding van een breuk in de bovenleiding. Gevolg is dat duizenden mensen uren in de hitte op een trein moesten wachten, met alle gevolgen van dien. Ook op de treinen werden passagiers bevangen door de hitte. In Gent werd zelfs het gemeentelijk rampenplan afgekondigd.  “Zo kan het...

Onlangs hield Jong Groen! een actie om te protesteren tegen de afschaffing van de laatste trein van 00u27 tussen Brussel en Oostende. De NMBS schaft die af omwille van werken aan het diverse sporen. Er werd echter geen alternatief aangeboden. De tijdelijke afschaffing dreigt echter een definitieve te worden, vreest Kamerlid Van Hecke (Groen!)

Uit een parlementaire vraag van Van...

Vorig jaar doken de stiptheidscijfers vande NMBS naar een triest dieptepunt. Vandaag schrijft De Standaard dat Infrabel en de NMBS overwegen om treinen af te schaffen om toch maar goede stiptheidscijfers te behalen. Voor Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen!) is het de wereld op zijn kop en toont dit het failliet aan van het spoorbeleid.

“De Groenen eisen dat de spoorwegen aan de wensen...

De voorbije week zijn verschillende bisschoppen komen getuigen voor de Kamercommissie die het seksueel misbruik in een machtsrelatie onderzoekt. Dit werk is nog lang niet voltooid, toch maakt meester Quirynen, die de bisschopppen bijstaat in de Kamercommissie seksueel misbruik, reeds het proces van de commissie en haar werking. Ongehoord, vinden Kamerleden Van Hecke (Groen!) en Deleuze (...

Vandaag wordt in plenaire zitting de heroprichting van de Bijzondere Commissie voor de Spoorveiligheid goedgekeurd. Dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Dankzij het werk en het lange aandringen van de Kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen!) en Ronny Balcaen (Ecolo) zal de Bijzondere Commissie haar eindverslag en aanbevelingen aan de Kamer kunnen voorleggen binnen vier maanden....

Morgen komt de commissie Justitie van de Kamer samen om de pedofilieschandalen in de Kerk te bespreken. De vele getuigenissen over jarenlang kindermisbruik en stilzwijgen in de schoot van de Kerk, hebben het land geschokt.  Vele zaken vragen nu om een concreet antwoord. Hoe was het mogelijk dat deze misdrijven decennialang verborgen bleven,  Justitie niet op de hoogte werd gebracht en de...

Groen! en Ecolo hebben aandachtig de persconferentie gevolgd van aartsbisschop Léonard over het rapport van de gewezen commissie-Adriaenssens. Zoals vele Belgen, katholiek of niet, hadden beide groene partijen een sterke reactie van de Belgische Kerkleiding verwacht. Deze is helaas uitgebleven, net zoals concrete verbintenissen. Fundamentele vragen over de omerta binnen de Kerk en over de...

Op voorstel van Groen! heeft het federaal Parlement deze middag besloten om twee commissies aan het werk te zetten: de Bijzonder Commissie Buizingen en het Comité Europese Zaken. Eerder bleek dat de quaestoren van de Kamer de betaling van de experts in de Commissie Buizingen zonder goedkeuring van de Conferentie der Voorzitters hadden stopgezet. Dit wordt nu rechtgezet. Daarnaast is het...

Pagina's