Pers

De Belg bezit meer dan 32.000 gevaarlijke aanvalswapens.
Naar aanleiding van de schietpartij in het Amerikaanse Newton waar 28 dodelijke
slachtoffers vielen, onderzocht Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) hoeveel van
dergelijke wapens in België zijn vergund. "De cijfers zijn schokkend. Belgen
bezitten meer dan 32.000 halfautomatische aanvalswapens, zoals...

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken buigt zich dezer dagen over de voorstellen van minister Joëlle Milquet om het GAS-systeem uit te breiden. Groen en Ecolo drongen er voor de vakantie op aan om het middenveld, experten, en ook de jongeren, de kans te geven om hun ideeën en bekommernissen mee te geven. Dit idee werd echter afgeketst door de meerderheid.

Daarom organiseerden Groen...

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken buigt zich dezer dagen over de voorstellen van minister Joëlle Milquet om het GAS-systeem uit te breiden. Groen en Ecolo drongen er voor de vakantie op aan om het middenveld, experten, en ook de jongeren, de kans te geven om hun ideeën en bekommernissen mee te geven. Dit idee werd echter afgeketst door de meerderheid.

Daarom organiseerden Groen...

~~Er gaat geen maand voorbij of de gevangenissen in ons land halen het nieuws. Relletjes, stakingen van cipiers, overbevolking, … Het is geen enkele Minister van Justitie vreemd. Met deze problemen in het achterhoofd stelden de initiatiefnemers van ‘De Huizen’, waaronder de directeur van de gevangenis van Oudenaarde, een duurzaam alternatief voor. De huidige aanpak, waarbij steeds meer grote...

GroenLinks en het Belgische Groen willen dat het Belgische Rekenhof en de Nederlandse Algemene Rekenkamer een gezamenlijk onderzoek doet naar het debacle met de Fyra. Na de geslaagde Belgisch-Nederlandse hoorzitting van 28 januari vinden de groene zusterpartijen verstandig om deze parlementaire samenwerking voort te zetten.  Groen en GroenLinks willen dat de rekenkamers onderzoeken of...

Gisteren kondigde de NMBS optimistisch aan dat het klaar was voor de winterprik. Het winterplan ging er voor zorgen dat het Belgisch spoorwegnet niet zou stilvallen. Stefaan Van Hecke (Groen) : "Vandaag toont aan dat het winterplan van de NMBS tekort schiet. Urenlange vertragingen en gebrekkige informatie voor de reizigers. Groen wil dat de NMBS een compensatie voorziet voor de getroffen...

Het rapport van de Nationale Bank van België (NBB) is kristalhelder. 2012 was een economisch rampjaar met een recessie en het verlies van 16.600 jobs. De vraag van de NBB naar een coherent plan om economie te ondersteunen en financiële hervormingen door te voeren mag de klassieke tripartite niet langer negeren. Groenvoorzitter Wouter Van Besien doet een oproep aan de premier: "Neem het...

Vandaag stelden de experten die door de Kamer zijn aangesteld een tussentijds rapport voor van de werking van de onafhankelijke arbitragecommissie die de dossiers van seksueel misbruik in de kerk behandelt. De commissie die tot stand kwam om het stilzwijgen van de Kerk te doorbreken en erkenning te geven aan de slachtoffers van seksueel misbruik, kreeg in totaal 621 aanvragen van...

In de Standaard wordt haarfijn uitgelegd hoe de 'afkoopwet' onder druk tot stand is gekomen. Fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen): "De regeringspartijen hebben zich laten gebruiken als handpop om snel een wetgeving te stemmen die miljoenenfraudeurs en criminelen hun proces laten afkopen. Groen vraagt al maanden dat de Wet op de verruimde minnelijke schikking onmiddellijk wordt...

Na twee maanden reizigersleed is het geen seconde te vroeg dat regeringspartij CD&V eindelijk beseft dat er een alternatief moet zijn voor de Fyra. Fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen) reageert hiermee op de verklaring van de CD&V om de slechtwerkende Fyra van het spoor te halen: "Groen wil de  onmiddellijke herinvoering van de Benelux-trein. Niet alleen tijdelijk, maar permanent...

Pagina's