Pers

Na twee maanden reizigersleed is het geen seconde te vroeg dat regeringspartij CD&V eindelijk beseft dat er een alternatief moet zijn voor de Fyra. Fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen) reageert hiermee op de verklaring van de CD&V om de slechtwerkende Fyra van het spoor te halen: "Groen wil de  onmiddellijke herinvoering van de Benelux-trein. Niet alleen tijdelijk, maar permanent...

Fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen) reageert op de NMBS-hervorming: "De Regering vervangt de drieledige structuur van de NMBS naar twee-en-een-half. Voor het personeelsbeleid van de twee entiteiten komt er immers een apart uitzendbureau. De halfslachtige hervorming van de regering draagt de kiemen van nieuwe interne conflicten. Wat nodig is voor de reizigers, is een moderne en...

Vandaag keurde de commissie Infrastructuur het Groen-voorstel over de beheersovereenkomsten van overheidsbedrijven goed. Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen): "Groen is bijzonder tevreden dat het groene wetsvoorstel vandaag is goedgekeurd. De NMBS, bpost en Belgacom moeten voortaan hun beheersovereenkomsten eerst aan het parlement voorleggen. Dit is een reuzenstap vooruit omdat we zo de noden...

"Het resultaat na 42 dagen onderhandelen is teleurstellend en bedroevend. Ons land heeft een begroting, maar het vertrouwen bij de burgers wordt niet hersteld. Integendeel, deze regering vergroot de onrust over onze economie verder." Met deze onthutsende vaststelling opent federaal fractieleider Stefaan Van Hecke (Groen) zijn antwoordspeech op de begroting die premier Di Rupo gisteren aan de...

Wie komt er vandaag binnen de NMBS-structuren eigenlijk op voor de belangen van de treinreiziger? Er bestaat sinds 1991 nochtans een Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS. Dat comité moet adviezen formuleren voor de reizigers. Maar omdat het door de regering en de NMBS stiefmoederlijk behandeld wordt, krijgt het geen gehoor. Als we willen dat de belangen van de reiziger centraal...

Groen is verbijsterd door de uitspraken van Jos Digneffe, nationaal voorzitter van ACOD Spoor, die de treinreizigers vandaag in de krant De Morgen afschildert als "lui" en "egoïstisch". Kamerlid Stefaan Van Hecke: "Deze uitspraken zijn domen contraproductief. De vakbondsleider gaat zwaar uit de bocht door de treinreizigers frontaal aan te vallen. Hij vergist zich duidelijk van vijand."

...

Bruno Colmant,   de bedenker van de notionele interestaftrek en ex-kabinetschef van toenmalig minister van Financiën Reynders, geeft in L'Echo toe dat dit fiscaal systeem een mislukking is. Ook fiscaal expert Michel Maus spreekt nu van "een historische flater". Het is al langer duidelijk dat het systeem een aanslag op de schatkist is en weinig positieve effecten heeft voor de KMO's.

...

Bruno Colmant,   de bedenker van de notionele interestaftrek en ex-kabinetschef van toenmalig minister van Financiën Reynders, geeft in L'Echo toe dat dit fiscaal systeem een mislukking is. Ook fiscaal expert Michel Maus spreekt nu van "een historische flater". Het is al langer duidelijk dat het systeem een aanslag op de schatkist is en weinig positieve effecten heeft voor de KMO's.

...

De sp.a-er wist van dag 1 dat hij meewerkt in een regering die het niet meent met fiscale rechtvaardigheid, stelt Stefaan Van Hecke, fractieleider van Groen in de Kamer.

Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez dreigt met ontslag als de federale regering een akkoord sluit met Zwitserland over het zwarte geld. Hoezo? Hij wist toch van dag 1 dat hij meewerkt in een...

Een jaar geleden haalde de Antwerpse Procureur-Generaal Liégeois in zijn openingsrede van het gerechtelijke jaar snoeihard uit naar sociale fraude. Hij stelde zelfs dat het de democratische rechtsstaat zou ondermijnen. Ondertussen heeft hij er het afgelopen jaar eigenhandig voor gezorgd dat de strijd tegen de grootschalige fiscale fraude in Antwerpen een zware slag werd toegebracht....

Pagina's