Rechtvaardiger

Als autoriteit op het vlak van justitie bijt Stefaan zich vast in de juridische dossiers van de regering. Kritisch waar nodig, constructief waar mogelijk, werkt hij mee aan de justitiehervorming.

  • Onze gevangenissen moeten menswaardiger worden, zowel voor de gedetineerden met het oog op hun herintegratie als voor het personeel. Overbevolking en afwezigheid van activiteiten en begeleiding moeten worden aangepakt.
  • Juridische bijstand dient toegankelijk te zijn voor iedereen. De toegang tot een rechter is immers een fundamenteel basisrecht dat door de grondwet wordt gegarandeerd. In de praktijk dient de inkomensgrens voor gratis juridische bijstand verhoogd te worden.
  • Bestaande wetgeving dient ook uitgevoerd te worden. Draconisch besparen op het departement Justitie is niet verantwoord met het oog op onze veiligheid en de goede werking van justitie.