02 feb 2011

Tevreden met scherp en stevig eindrapport Commissie Spoorveiligheid

De Bijzondere Commissie Spoorveiligheid die vorig jaar naar aanleiding van het tragische treinongeluk te Buizingen opgericht werd, heeft vandaag een kritisch eindrapport goedgekeurd over het veiligheidsbeheer van de Belgische spoorwegen gedurende de voorbije 30 jaar. Groen! en Ecolo zijn tevreden over verschillende scherpe aanbevelingen en waarschuwen dat waakzaamheid geboden blijft. Stefaan Van Hecke, Kamerlid Groen!: "De commissie vraagt klaar en duidelijk een versnelde invoering van een veiligheidssysteem dat conform de strengste Europese voorwaarden is. De belangrijkste lijnen op ons spoorwegennet moeten tegen 2020 met het ETCS-systeem uitgerust zijn. Drie jaar later moeten alle treinen van dit systeem voorzien zijn." Voorts besteedt het rapport aandacht aan de werkomstandigheden van de treinbegeleiders. Gezien hun verantwoordelijkheid moet hun werklast herbekeken worden, de uurrooster verlicht worden en vorming versterkt. Daarnaast vraagt de Bijzonder Commissie een grotere onafhankelijkheid van de controle en onderzoeksorganen tegenover de NMBS groep. Het personeel van deze instanties is momenteel nog te sterk verbonden met de NMBS. Vaak zijn ze zelfs tijdelijk gedetacheerd.

Groen! en Ecolo stellen vast de houding van de bestuurders van de NMBS aangaande spoorveiligheid de laatste tijd positief geëvolueerd is. Niet langer spreekt men over "we hebben ons uiterste best gedaan", maar neemt men nieuwe veiligheidsmaatregelen en werkt men eindelijk aan een "veiligheidscultuur".

"We moeten waakzaam blijven. Het werk van de Bijzondere Commissie heeft ervoor gezorgd dat er een grotere aandacht voor spoorveiligheid is, zowel bij de NMBS als bij het grote publiek. Het parlement speelt dus een essentiële rol in die bewustmaking. Met deze aanbevelingen is het werk dan ook nog niet gedaan," besluit Kamerlid Van Hecke.Het is nu aan de NMBS groep en aan de volgende regering om de aanbevelingen van de Bijzondere Commissie zo snel mogelijk om te zetten en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de reizigers en het personeel van de NMBS.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.