Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Rechtvaardiger

Als autoriteit op het vlak van justitie bijt Stefaan zich vast in de juridische dossiers van de regering. Kritisch waar nodig, constructief waar mogelijk, werkt hij mee aan de justitiehervorming.

Onze gevangenissen moeten menswaardiger worden, zowel voor de gedetineerden met het oog op hun herintegratie als voor het personeel. Overbevolking en afwezigheid van activiteiten en begeleiding moeten worden aangepakt. Juridische bijstand dient toegankelijk te zijn voor iedereen. De toegang tot een rechter is immers een fundamenteel basisrecht dat door de...

Lees Meer ›

Gezondere mobiliteit

Verkeersveiligheid en beter treinverkeer zijn stokpaardjes van Stefaan. Hij is dé kritische stem bij uitstek rond de voortdurende besparingen van deze regering bij de spoorwegen.

De regering moet onder meer de doelstellingen rond snelheids-en alcoholcontroles waarmaken om iets aan de slechte cijfers rond verkeersongelukken te doen. Het treinverkeer moet aan de noden van vandaag voldoen om met de auto te concurreren: minder pendeltijd, voldoende verbindingen (ook ‘s avonds en in het weekend), correcte informatie doorstroming,...

Lees Meer ›

Lijsttrekker Merelbeke

Groen kiest voor gemeenten op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken en wandelen is. Groen Merelbeke is klaar om mee te besturen!

Groen wil Merelbeke met een slim mobiliteitsbeleid fietsvriendelijker maken. De gemeente heeft immers zelf de instrumenten in handen om het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken. Een woonbeleid waarbij wordt ingezet op betaalbaar wonen. Merelbeke heeft maar 2% sociale woningen. Dat ligt fors onder het Vlaams gemiddelde van 5%. Groen...

Lees Meer ›