11 apr 2013

Tijd voor een andere soort gevangenis: ‘De Huizen’. Maar het zal een zware strijd worden.

~~Er gaat geen maand voorbij of de gevangenissen in ons land halen het nieuws. Relletjes, stakingen van cipiers, overbevolking, ? Het is geen enkele Minister van Justitie vreemd. Met deze problemen in het achterhoofd stelden de initiatiefnemers van 'De Huizen', waaronder de directeur van de gevangenis van Oudenaarde, een duurzaam alternatief voor. De huidige aanpak, waarbij steeds meer grote gevangenissen worden bijgebouwd, is volgens hen geen oplossing om gedetineerden optimaal voor te bereiden op de re-integratie in de maatschappij. Daarom pleiten ze voor een grote differentiatie bij de strafuitvoering en voor kleinschaliger initiatieven. Ze hebben al concrete voorstellen uitgewerkt om te werken met 'huizen' waar dan een tiental gedetineerden zouden verblijven.   Helaas reageerde de top van het Gevangeniswezen afwijzend. Woordvoerder Laurent Sempot verklaarde in De Standaard van 6 maart dat het "een serieuze brug te ver" was. Tevens vond hij het "opmerkelijk" dat de directeur van de gevangenis van Oudenaarde "het ganse gevangenissysteem aanvalt (?) gezien hij al jaren als directeur meedraait in het systeem dat hij nu openlijk ter discussie stelt" en er wordt de vraag gesteld of hij nog wel kan functioneren "binnen ons beleid".

 

In de commissie Justitie ondervroeg Stefaan Van Hecke de Minister van Justitie Annemie Turtelboom over deze uitspraken. De Minister liet verstaan wel open te staan voor projecten als "De Huizen" en gelooft dat De Huizen interessante invalshoeken biedt op het vlak van re-integratie van gedetineerden. Stefaan Van Hecke reageert: "Ik ben tevreden met het standpunt van de minister. Het is tijd om na te denken over hoe we het detentiesysteem in ons land kunnen verbeteren. Het is evident dat dit geen eenvoudige boodschap is. Daarom pleit ik ervoor om een aantal proefprojecten te lanceren zodat dit nieuwe concept zou kunnen worden uitgetest".

De minister floot ook woordvoerder Sempot terug. Elke ambtenaar, ook een gevangenisdirecteur, heeft spreekrecht. Het zou trouwens vreemd zijn dat ambtenaren geen mening zouden mogen hebben over het beleid dat gevoerd worden, en dat ze geen voorstellen zouden mogen doen om een situatie te verbeteren.

De Minister van Justitie wees echter ook op het feit dat er mogelijks onvoldoende draagvlak en onvoldoende financiële middelen zouden zijn voor dergelijke initiatieven. Stefaan Van Hecke is het hier niet helemaal mee eens: "Ook op dit moment stappen heel wat buurtbewoners van toekomstige gevangenissen naar de Raad van State, waardoor de bouw van nieuwe gevangenissen erg veel vertraging oploopt. Dat mag dus geen argument zijn om deze nieuwe aanpak niet uit te testen. Wat het financiële aspect betreft, begrijp ik dat het niet evident is en dat er op dit moment niets in de planning zit. Toch hoop ik dat de Minister op korte termijn het nodige zal doen om zulk een proefproject uit de grond te stampen."

 

Stefaan Van Hecke besluit dat deze projecten ons veel kunnen leren over mogelijke oplossingen om te komen tot een beter gevangeniswezen in ons land, waarbij de kansen op integratie van de gedetineerden geoptimaliseerd worden. Hij pleit er voor om het Rekenhof te laten onderzoeken welke financiële impact deze kleinschaligere initiatieven zouden hebben.

 

Meer info:

 

http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/huizen_naar_e...


 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren