Vlot en veilig verkeer dat levens spaart: de 10 speerpunten van Groen

Ieder jaar sterven er 700 mensen op onze Belgische wegen. Voor Groen is veilig verkeer een absolute topprioriteit, en wil gaan voor een mentaliteitswijziging. “Verkeersveiligheid is nog te weinig een politieke prioriteit. En dat ondanks het hoge dodental. We willen dat ouders hun kinderen met een gerust hart met de fiets naar school kunnen laten fietsen. Voor ons is verkeersveiligheid dan ook één van de belangrijkste thema’s voor 2018 én 2019,” stelt Meyrem Almaci, voorzitster van Groen. Groen stelt vandaag een set maatregelen voor op federaal, Vlaams en lokaal niveau, om echt stappen vooruit te zetten op vlak van verkeersveiligheid.
 
Op vlak van handhaving kunnen er nog reuzestappen worden gezet. “De pakkans moet omhoog”, aldus kamerlid Stefaan Van Hecke. “Daarom willen we een verbod op kliksystemen die locaties van mobiele controles doorgeven. Bovendien pleiten we voor een verdubbeling van het aantal controles op alcohol, overdreven snelheid en gsm-gebruik achter het stuur. Enkel door de reële pakkans te verhogen, slaag je erin om een mentaliteitswijziging bij de chauffeurs te creëren,” aldus Van Hecke. Daarnaast pleit Groen ook voor de bouw van intelligente snelheidsaanpassing (ISA) in nieuwe wagens, en voor een rijbewijs met punten. “We wachten nu al 28 jaar op de uitvoering van de wet. Minister Bellot (MR) moet hier nu eindelijk werk van maken”, aldus Van Hecke.
 
Maar niet enkel bij de chauffeurs moet er iets veranderen, uiteraard moeten we ook aan de infrastructuur van onze wegen denken. Groen pleit voor conflictvrije kruispunten, het zogenaamde “vierkant groen” – een exclusieve oversteekfase voor de actieve weggebruiker, uniforme fietsmarkeringen, veilige fietsoversteekplaatsen, de aanleg van fietssnelwegen en een coherente signalisatie voor iedereen. “Door een verdriedubbeling van het budget kunnen we jaarlijks 500 km extra fietspaden aanleggen. Daarnaast willen we ook dat er eindelijk werk gemaakt wordt van een vrachtroutenetwerk, waarbij zwaar verkeer weggeleid wordt van scholen en andere kwetsbare locaties. Op die manier kunnen we een groot aantal ongevallen vermijden”, stelt Vlaams fractieleider Björn Rzoska.
 
Groen vindt ook dat de afstemming tussen de verschillende niveaus een stuk beter kan. “We willen dat één instantie verantwoordelijk wordt voor de heraanleg van wegen. Het feit dat verschillende instanties verantwoordelijk zijn voor de werken, is problematisch voor de voortgang van de werken”, vindt Gents schepen van mobiliteit Filip Watteeuw. Op lokaal niveau pleit Groen voor het invoeren van de kindnorm, zodat nieuwe verkeersinfrastructuur ingericht wordt op maat van de kwetsbare gebruiker, en voor een uitbreiding van het aantal fietsstraten. “In Gent vervijfvoudigen we het aantal fietsstraten tegen 2020. We gaan van 8 naar 40. Op die manier geven we onbeschermde weggebruikers een veilige plek in het verkeer”, besluit Watteeuw. 

Meer info op www.groen.be/vlotenveilig

Tags: 

Pers: 

Werk: