20 sep 2017

Waarom Groen zich heeft onthouden bij de stemming van de zogenaamde ‘kraakwet’

De manier waarop sommige meerderheidspartijen communiceren over de in de Kamercommissie gestemde kraakwet en vooral hoe zij het standpunt van bv Groen heel suggestief of ronduit foutief proberen voorstellen, noopt tot enige duiding. Groen heeft zich bij de stemming in de commissie onthouden. Waarom ? Voor alle duidelijkheid: 

  1. het binnendringen in en bezetten van een bewoond huis kan uiteraard niet. Dat is voor Groen totaal onaanvaardbaar. De strafwet liet klaarblijkelijk (alhoewel daar ook discussie over is) niet toe om snel op te treden en de binnendringers te verwijderen als ze niet op heterdaad konden worden betrapt bij het binnendringenDe verstrenging van de strafwet waardoor ook het bezetten van of het verblijven in zo'n woning, zonder toestemming van de bewoner, strafbaar wordt, heeft Groen dan ook gesteund (in tegenstelling tot wat sommige meerderheidspartijen proberen te laten uitschijnen). Overigens, op een dergelijke manier een woning binnendringen en het bezet houden is niet hetzelfde als kraken. 'Kraken' is het zonder toestemming in gebruik nemen van een onroerend goed dat ongebruikt is. Als iemand een bewoond pand binnendringt, is dit dus niet 'kraken'.
     
  2. Het wetsvoorstel handelde evenwel niet alleen over het bezetten van bewoonde panden, maar wil ook het klassieke 'kraken' van niet-gebruikte panden strafrechtelijk aanpakken. En dat is voor ons een stap te ver. Al te vaak zien we dat panden door de eigenaar jarenlang worden verwaarloosd. De eigenaar stelt ze niet te koop of te huur, maar laat ze verloederen, vaak om speculatieve redenen, om het pand later tegen een hogere prijs te kunnen verkopen. Als je dan tezelfdertijd vaststelt dat er in sommige regio's een grote woonnood is, dat veel mensen geen geschikte of betaalbaar woning vinden, dan is dat schrijnend. Het kraken van dergelijke niet-gebruikte panden is dan vaak een vorm van sociale of politieke actie tegen een gebrekkig woonbeleid of tegen de speculatiepolitiek van bepaalde vastgoedvennootschappen. Moet een kraker die zo'n pand betrekt dan strafrechtelijk vervolgd worden ? Voor Groen kan dit niet. Dit gaat te ver. Uiteindelijk ga je dan vaak mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en radeloos zijn, nog eens strafrechtelijk gaan aanpakken. Om die redenen kunnen we dat luik van het wetsvoorstel NIET steunen.
     
  3. In het wetsvoorstel is een nieuwe procedure voorzien voor het vrijmaken van een niet-gebruikt pand. De eigenaar kan een klacht neerleggen bij de politie en de procureur kan dat een bevel geven aan de bewoners om het gekraakte pand te verlaten. Als ze dat niet (tijdig) doen, kunnen ze strafrechtelijk vervolgd worden. Deze nieuwe procedure zal in de praktijk niet werken. Waarom niet??

 

a) De procureur is niet verplicht om zo'n bevel uit te vaardigen. Als de procureur dat niet doet, dan valt de eigenaar terug op de vandaag bestaande procedures. Het College van procureurs-generaal heeft trouwens in een advies aangegeven dat dergelijke zaken geen prioriteit zijn voor het parket. Zal die nieuwe procedure dan een stap vooruit zijn ? We betwijfelen het sterk. De meerderheid laat de publieke opinie wel in de waan dat hun wetsvoorstel nu DE oplossing is, maar daar kan heel sterk aan getwijfeld worden.

b) De procedure zal snel een maand duren. Vandaag bestaan er al procedures om dergelijk pand te recupereren. In de media kon je recent nog zien dat een (leegstaand) hotel in Brussel werd gekraakt. De eigenaar trok naar de rechter op 13 september en de rechter beval al op 18 september de ontruiming van het hotel, dus binnen de 5 dagen. Dit is een pak sneller dat de nieuwe procedure die de meerderheid nu voorstelt.

 

Er zijn nog tal van andere opmerkingen en legistieke bezwaren te maken, maar dat zou ons te ver brengen. Een grondige bespreking van het wetsvoorstel  vind je terug op de site van De Kamer: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1008/54K1008007.pdf

Om deze redenen heeft Groen zich onthouden. Niet omdat we vinden dat iemand zomaar een bewoond huis mag binnendringen en bezetten, ABSOLUUT NIET, maar omdat van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het kraken van niet-bewoonde, niet-gebruikte en verlaten panden ook strafbaar te maken. Alle artikels ivm bewoonde panden stemmen we voor, de artikels ivm onbewoonde en niet-gebruikte panden gaan voor ons te ver en daar stemmen we tegen.

Je kan het met dit standpunt eens zijn of niet. Maar het is belangrijk om te weten wat de redenen zijn waarom we deze tekst niet in zijn geheel hebben gesteund.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren