01 feb 2021

Ecolo-Groen dient wetsvoorstel in om etnisch profileren tegen te gaan

Groen en Ecolo hebben in de Kamer een wetsvoorstel ingediend dat etnisch profileren moet tegengaan. Door een motiverings- en registratieplicht voor identiteitscontroles in te voeren, kan vermeden worden dat burgers op basis van arbitraire kenmerken zoals huidskleur, aan een politiecontrole worden onderworpen. Het doel van dit voorstel is om de gespannen relatie burgers en politie te verbeteren en het essentiële vertrouwen tussen beide te herstellen.

Etnisch profileren is een politioneel optreden dat zich baseert op uiterlijke kenmerken, zonder redelijke of objectieve rechtvaardiging. Een kenmerkend voorbeeld is het controleren van jongeren op basis van hun huidskleur.

Etnisch profileren heeft gevolgen

Wanneer een politiecontrole een vorm van discriminatie uitmaakt, is dit verboden en mag die niet plaatsvinden. Etnisch profileren heeft bovendien grote gevolgen op maatschappelijk en individueel vlak. Jongeren die steeds aan controles worden onderworpen zonder objectieve rechtvaardiging, voelen zich niet veilig en verliezen het vertrouwen in politie. Etnisch profileren draagt ook bij aan een negatieve beeldvorming over minderheden. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat etnisch profileren een vorm van politiecontroles is die allesbehalve efficiënt is.

Ook in België komt etnisch profileren voor. Dit blijkt uit verschillende rapporten van onder andere Amnesty International, Comité P en UNIA. Verschillende politiezones erkennen bovendien zelf dat de criteria voor controles beter geobjectiveerd moeten worden. Politiezone Antwerpen erkent in zijn diversiteitsbeleid dat de valkuil van etnisch profileren bij de politie, bestaat.

Het wetsontwerp

Etnisch profileren is al verboden, maar om etnisch profileren ook effectief tegen te gaan, is het belangrijk naar de controles zelf te kijken. Daarom zijn er in het wetsontwerp drie grote nieuwigheden opgenomen.

Ten eerste willen we dat de politie steeds aan elke burger uitlegt waarom hij of zij gecontroleerd wordt. Dat zal de legitimiteit van de controles vergroten. Vandaag bestaan hierover al proefprojecten in ons land, bijvoorbeeld in Luik en Mechelen-Willebroek.

Daarnaast vragen we dat de politie de controles registreert en daarvan een bewijs voorziet voor de gecontroleerde burger. Dergelijke systemen bestaan reeds in andere landen, zoals het VK, in Spanje en in Schotland. Zo krijgen we een beter statistisch zicht op de controles, en krijgen burgers die zich onterecht geviseerd voelen de mogelijkheid om daarmee aan de slag te gaan.

Ten slotte stellen we voor om expliciet aan de missiebepaling van de politie toe te voegen dat zij elke burger gelijk behandelt. Dat principe is in onze democratie essentieel, en het opnemen in de missiebepaling van de politie kan het vertrouwen in deze belangrijke instelling alleen maar vergroten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren